Vi övar och fikar torsdagar jämna veckor klockan 18