Vi övar och fikar torsdagar jämna veckor klockan 18


2019-05-19 V20 Söndag

Grillfest Aplagård

kl 14.00/15.00

Smålandsstenar

2019-05-21 V21 Tisdag

Bjudspelning Församlingshemmet Gislaved kl 14.00 Fotografering, gäster kl 15.00

Gislaved

2019-05-29 V22 Onsdag

Rosendal kl 16.30

Gnosjö

2019-06-18 V 25 Tisdag

Blomstervägen Sommarfest kl 14.00

Gislaved

2019-06-19 V 25 Onsdag

Haga Äldreboende kl 14.00

Smålandsstenar
2019-09-11 V37 Onsdag

Forsheda församlingshem SPF kl 14.30

Forsheda